Kontrola jakości

Wiemy, jak terminologia dotycząca jakości jest bogata i złożona. Definicję, którą uznajemy, że jest nam najbliższa, to ta stworzona przez G. Taguchi`ego

“Jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich”

Wiemy, że współczesne wymogi stawiane przez Klienta są coraz wyższe. Poważne organizacje nawet nie nawiążą współpracy z dostawcą o niepewnej reputacji.

Staramy się identyfikować potrzeby naszych klientów, staramy się je spełnić. Chcemy uważanie posłuchać naszego Klienta, a następnie zorganizować codzienną pracę w firmie, w ten sposób, aby osiągnąć zamierzony cel.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat udało nam się uzyskać przychylne opinie wielu firm, z którymi współpracujemy. Posiadamy Klientów, tych samych od wielu lat, jak również nowych.

Posiadamy Cele Jakości, które nam towarzyszą, posiadamy mierniki tychże. Budujemy świadomość całego personelu.

Od dziesięciu lat pracujemy opierając się na certyfikowanym Systemie Zarządzania Jakością, który odnosi się do normy ISO 9001 : 2015
Znamy i stosujemy narzędzia do Zarządzania Jakością, Potrafimy pracować w zespołach, aby je wdrażać. Cały personel w firmie ma świadomość wymogów, które należy spełnić, aby zapewnić wyrób finalny wysokiej jakości.

Modernizujemy aparaturę kontrolno – pomiarową, chcemy pracować stosując nowoczesne oprogramowania wspomagające kontrolę i badania. Monitorujemy Koszty Jakości, posiadamy inne statystyki dotyczące naszych prac.

Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wdrożyć moduły dedykowane pod jego potrzeby.

 
Kontrola jakości
Kontrola jakości